Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Naziv projekta – Komercijalizacija inovativne usluge “CDD – complete digital dentistry” putem inovacije procesa i organizacije poslovanja

Kratki opis projekta – Dana 03.11.2020., poduzeće ŠTIMAC centar dentalne medicine d.o.o. za obavljanje zdravstvene djelatnosti ortodoncije, oralne kirurgije, opće stomatologije, djelatnosti zubotehničkog laboratorija te radiološke djelatnosti-ortopan d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom “Komercijalizacija inovativne usluge “CDD – complete digital dentistry” putem inovacije procesa i organizacije poslovanja“, Referentni broj ugovora: KK.03.2.2.06.0119. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedbom projekta komercijalizirati će se inovativna usluga: “CDD – complete digital dentistry”. U sklopu predmetne usluge tržištu će se ponuditi licence za primjenu inovativne metodologije i digitalnih protokola za primjenu u dentalnoj medicini. Primjena digitalnih protokala povlači za sabom invociju svih procesa (protetskog i implantno-protetskoj) kao i organizacije poslovanja, što omogućuje podizanje poslovanja na jednu potpuno novu razinu – kako kod Korisnika ovog projekta, tako i kod svih budućih korisnika nabavljenih licenci.

Očekivani rezultati projekta

Provedbom projekta zaposliti će se 12 novih djelatnika i povećati prihod of prodaje za min 15%.
Cilj projekta je ojačati tržišnu poziciju i povećati konkurentnost društva.

Ukupna vrijednost projekta – 6.056.276,96 kn
Prihvatljivi troškovi – 2.411.165,44 kn
EU sufinanciranje projekta – 1.506.602,72 kn
Razdoblje provedbe projekta – 01.11.2019. – 01.11.2020.
Kontakt osoba za više informacija – Maja Jagodić-Štimac, email: centar@drstimac.com,
tel.: +385 91 363 3602

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća ŠTIMAC centar dentalne medicine d.o.o.