Politika kvalitete

Usmjerenost na potrebe Klijenta i zadovoljstvo Klijenta izvršenim poslom, brzina i kvaliteta realiziranih usluga, najvažnije su vrijednosti prema kojima organizacija Štimac centar dentalne medicine d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost u području dentalne medicine.

MISIJA: Biti stručan i iskusan tim doktora dentalne medicine s najboljim referencama, tako da pacijenti u svakom trenutku imaju vrhunsku stomatološku uslugu te osjećaj povjerenja i sigurnosti u uspjeh bez obzira o kojem se području stomatologije radi.

VIZIJA: Postati kvalitetom i referencama pacijenta vodeća europska i svjetska dentalna ustanova za oralnu kirurgiju, protetiku, rendgensku dijagnostiku, estetsku i opću stomatologiju.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
  • kontinuirano unaprjeđivati tehnološku opremljenost
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s klijentima i dobavljačima
  • kontinuirano pratiti svjetske trendove u dentalnoj medicini te iste primjenjivati u svom radu
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve
  • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015
  • kontinuirano analizirati kontekst organizacije i ispunjavati potrebe i očekivanja svih zainteresiranih strana
  • kontinuirano analizirati rizike i definirati mjere za smanjenje rizika