Pravila sudjelovanja u kreativnom nagradnom natječaju “Adventsko darivanje Štimac centra”

Pravila sudjelovanja u kreativnom nagradnom natječaju "Adventsko darivanje Štimac centra" - Stomatološka poliklinika

Pravila sudjelovanja u kreativnom nagradnom natječaju “Adventsko darivanje Štimac centra”

Pravila sudjelovanja u kreativnom nagradnom natječaju "Adventsko darivanje Štimac centra" - Stomatološka poliklinika
S vama rado dijelimo naše znanje i kroz stručne savjete vas želimo educirati o važnosti brige o oralnom zdravlju i mogućnostima koje vam moderna stomatologija nudi u našem centru. Za sve ostale informacije uvijek nam se možete obratiti na email info@drstimac.com ili nas nazvati na +385 1 36 33 602.

Članak 1.

Štimac centar dentalne medicine d.o.o., Ozaljska 64, 10000 Zagreb, OIB 70599154541 (u daljnjem tekstu: Priređivač) u čijem je vlasništvu Facebook stranica Stimac.centar, u suradnji s Philips Hrvatska organizira kreativni natječaj pod nazivom „Adventsko Darivanje Štimac centra“ (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) za posjetitelje Facebook stranice Stimac.centar. Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije Štimac centra i promocije Facebook stranice Stimac.centar.

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje 7. 12. 2020. i traje do 31. 12. 2020.

Tijekom četiri kruga kreativnog natječaja u vremenu koje je navedeno fanovi Facebook stranice Stimac.centar imat će priliku osvojiti četiri (4) električne četkice Philips Sonicare i četiri (4) tretmana čišćenja zubnog kamenca u Štimac centru dentalne medicine u Zagrebu, u svakom krugu po jednu električnu četkicu Philips Sonicare i jedan tretman čišćenja zubnog kamenca. Jedan fan će u svakom krugu s najkreativnijim komentarom na Facebook stranici Stimac.centar dobiti navedenu nagradu. 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe, starije od 18 godina, koje prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu Sudionici). Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju, Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara koje su sudionici ostavili na Facebook stranici Stimac.centar.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač može kontaktirati s njima te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz Kreativni natječaj ili Facebook stranicu Stimac.centar. U slučaju da sudionik ne želi primati takve poruke, može prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju kako je opisano u Članku 6. ovih pravila.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da se na Facebook stranici Stimac.centar i Instagram profilu stimac.dentalcenter objavi njihovo ime i prezime te vidi to što su napisali.

Priređivač se obvezuje da će dostavljene podatke Sudionika koristiti u dobroj namjeri, da privatne podatke Sudionika neće distribuirati trećoj strani te da će u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka prikupljene podatke prijaviti u zbirku podataka.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju svi punoljetni Sudionici koji u četiri kruga nagradnog natječaja koji traje od 7. 12. 2020. do 31. 12. 2019 na Facebook stranici Stimac.centar odgovore na jedno pitanje, točnije objave fotografiju u komentaru ispod slike ili je pošalju u inbox Facebook stranice Stimac.centar. Svi odgovori / fotografije koji se pošalju nakon perioda navedenog u Članku 2. neće biti uzeti u obzir. Nakon završenog roka predstavnici Štimac centra dentalne medicine odabrat će jednu (1) najkreativniju fotografiju, a rezultate će objaviti u roku od 24 sata nakon završetka jednog od krugova Kreativnog natječaja. Točno vrijeme trajanja određenog kruga nagradnog natječaja, Priređivač će objaviti na Facebook stranici Stimac.centar.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da podaci osobnog karaktera koje su dostavili Priređivaču uđu u bazu Kreativnog natječaja Priređivača te da će nakon 31. 12. 2020. godine biti uništeni. U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njihovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 6. Pravila.

Članak 5.

Svaka fotografija koja odgovara uvjetima Kreativnog natječaja navedenim u Članku 4. može biti objavljena na Facebook stranici Stimac.centar. Najkreativnija fotografija prema odabiru Priređivača bit će objavljena na Facebook stranici Stimac.centar.

Svaki Sudionik može poslati samo jednu fotografiju u određenom krugu Kreativnog natječaja. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti te objaviti njihove osobne podatke: ime i prezime te sadržaj komentara koji su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač te osobne podatke može koristiti bez naknade i objaviti u promotivne svrhe na internetu.

Priređivač zadržava pravo da pristigle fotografije / komentare koji ne odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ne objavi ili obriše.

Članak 6.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti tako da ukloni komentar s objave Kreativnog natječaja na Facebook stranici Stimac.centar.

Članak 7.

Priređivač prikuplja i obrađuje osobne podatke Sudionika (ime i prezime, adresa, kontakt broj) radi sudjelovanja u Kreativnom natječaju, radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe Kreativnog natječaja te radi korištenja podataka o natjecatelju pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audiomaterijala o predaji nagrada i slično).

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske unije.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.

Osobni podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti. 31. 12. 2020. godine briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika Kreativnog natječaja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane suglasnosti, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na e-adresu info@drstimac.com (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti). U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje nagrada više neće biti moguće. 

Štimac centar dentalne medicine d.o.o. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva na Štimac centar dentalne medicine d.o.o., Ozaljska 64, 10000 Zagreb / ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-adresu info@drstimac.com.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 8.

Svi sudionici Kreativnog natječaja suglasni su s Pravilima sudjelovanja u Kreativnom natječaju „Adventsko darivanje Štimac centra” objavljenom na Facebook stranici Stimac.centar prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja Kreativnog natječaja. 

U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka. 

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti na način da pošalje e-poruku info@drstimac.com. Priređivač će u zakonskom roku po primitku e-poruke odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Kreativnog natječaja.

Članak 9.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Kreativni natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ako se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

Članak 10.

Na Facebook stranici Stimac.centar tijekom trajanja Kreativnog natječaja u svakom će trenutku biti dostupan pregled svih pristiglih fotografija koje odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ovih Pravila, osim fotografija koje su pristigle u inbox navedene Facebook stranice.

Članak 11.

Pobjednik ili pobjednica svakog kruga Kreativnog natječaja za svoju će fotografiju dobiti nagradu od Priređivača, koja je navedena o članku 2. ovih Pravila. 

Članak 12.

Tijek Kreativnog natječaja nadgledat će zaposlenici Priređivača. Komentari i fotografije neprimjerenog sadržaja bit će izbrisani te neće biti objavljeni.

Članak 13.

Smatra se da su sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

Članak 14.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Kreativnog natječaja ili Kreativni natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

Članak 15.

Svaka promjena vezana uz Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na Facebook stranici Stimac.centar. O važnim promjenama i dopunama Priređivač može obavijestiti Sudionike i/ili objavljivanjem na Facebook stranici Stimac.centar i/ili putem inboxa Facebook stranice Stimac.centar.

Članak 16.

Facebook ni na koji način ne sponzorira, podržava ili administrira Kreativni natječaj niti je povezan s njime. Facebook nije odgovoran za Kreativni natječaj te svu odgovornost za provedbu Kreativnog natječaja, prikupljanje podataka o Sudionicima, mehanizaciju nagrađivanja, odabir pobjednika, slanje nagrada te ostale radnje povezane s Kreativnim natječajem snosi Štimac centar dentalne medicine d.o.o. 

Članak 17.

Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju nije potrebno uplatiti određenu svotu novca, a uplaćujući novac, neće se povećati mogućnost dobitka. 

Štimac centar dentalne medicine d.o.o.

Posljednje objave