Politika Piškotov


Kaj so piškotki?

Piškotki (cookie – v nadaljnjem besedilu piškotka/e) predstavljajo informacijo, katera se shranjuje na računalnik Uporabnika od strane spletne strani, ki jo Uporabnik brska. Piškotki vedno shranjujejo postavke Uporabnikov ter postavke za spletno stran, priljubljeni jezik in naslov. Ko Uporabnik spet obiska spletno stran, internet brskalnik vzvratno pošilja piškotke, ki so del spletne strani. Tako se omogoča spletni strani, da pokazuje informacije, ki so prilagojene potrebama Uporabnikov.

Zaradi pravilnega delovanja spletne strani www.drstimac.com, nadaljnja napredovanja ter izboljšanja izkušnje Uporabnikov v brskanju spletnih strani www.drstimac.com, na računalnik Uporabnika shranjuje majhno količino informacij (piškotke).

Z uporabo spletne strani www.drstimac.com brez sprememb nastavitev, s katerimi se lahko prekine soglasnost za shranjevanje piškotkov na računalnik Uporabnika, Uporabnik sprejema uporabo in shranjevanje piškotkov na svoj računalnik. Če Uporabnik ne soglaša, bo shranjevanje piškotkov na njegovem računalniku onemogočeno, Uporabnik bo imel možnost brskati po spletni strani www.drstimac.com – vendar mu nekatere možnosti spletne strani ne bodo dostopne.

Spletna stran www.drstimac lahko uporablja piškotke ter jih shranjuje na računalnik Uporabnika. Piškotke uporabljamo, da bi vedeli, kdaj in kako Uporabnik uporablja spletno stran www.drstimac.com v namen izboljšanja uporabniške izkušnje, prilagojene vsebine, oglasa, ki so pomembni za Uporabnika, piškotke uporabljamo v določene namene.

 

Da bi omogočali normalno delovanje spletne strani www.drstimac.com, pregled celotne vsebine ter zadovoljili tehnične pogoje za normalno delo spletne strani, uporabljamo piškotke, ki jih imenujemo “Obvezni piškotki”.

Piškotki, ki niso obvezni, ampak imajo velik vpliv na uporabniško izkušnjo spletne strani imenujemo “Statistični piškotki”. Ti piškotki nam omogočajo spremljanje ter analizo podatke na spletni strani, da bi izvedeli, na kakšen način se uporablja spletna stran ali koliko so naše tržne dejavnosti uspešne. Za prilagojene vsebine ter ponujanja bolj relevantnih oglasov v skladu z interesi Uporabnika, uporabljamo tudi “Tržne piškotke”, ki spremljajo, na kakšen način Uporabnik uporablja spletno stran.

 

Obvezni piškotki

Obvezni piškotki so nujni za normalen prikaz ter delovanje spletne strani www.drstimac.com. Piškotki Uporabniku omogočajo celotni prikaz spletne strani in vsebine. Ti piškotki so nujni za funkcioniranje spletne strani, ne obstaja možnost izključitve na spletni strani, ampak jih Uporabnik lahko izbriše ali blokira v nastavitvah spletnega brskalnika.


Statistični piškotki

Spletna stran www.drstimac.com uporablja Statistične piškotke v namen spremljanja informacij in analize Uporabniške uporabe spletne strani. Na primer, nabiramo in analiziramo informacije o obiskih spletne strani, izpolnjenih obrazcih, o času brskanja na določenih delih spletne strani www.drstimac.com, katere naprave uporabljajo in katere spletne brskalnike uporabljajo, geografske lokacije, način uporabe ter obnašanje Uporabnikov na spletni strani. Statistični piškotki se uporabljajo tudi za analizo učinkovitosti, tržne dejavnosti. Informacije, ki jih zberemo na podlagi piškotkov, nam omogočajo boljšo optimizacijo spletne strani, katera ima cilj izboljšanje izkušnje Uporabnikov.


Tržni piškotki

Piškotki se zbirajo na podlagi individualne uporabe spletne strani www.drstimac.com ter informacij, ki so zbrane skozi interakcijo Uporabnika s spletno stranjo. Te piškotke zbiramo,da bi Uporabniku ponudili bolj relevantne oglase v skladu z njegovimi interesi ter za ponovno trženje oglaševanja. Pogodbenim izvajalcem obdelave podatkov, ki se uporabljajo za spremljanje dejavnosti ter interakcije Uporabnika z www.drstimac.com, v namen spremljanja učinkovitosti oglaševanja ter preostalih digitalnih tržnih dejavnosti. Informacije in podatki, ki so zbrani od tretjih strani, ne vsebujejo osebnih podatkov, s katerim se Uporabnik identificira (Ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta).


Ali je možno piškotke izključiti?

Upravljanje ali izključitev piškotkov je možno v nastavitvah piškotov – Statistični in Tržni piškotki. Obvezni piškotki omogočajo upravljanje skozi nastavitve spletnega brskalnika, ki ga Uporabnik uporablja.

Z izključitvijo ali blokiranjem shranjevanja piškotkov, lahko Uporabnik brska ter uporablja spletno stran www.drstimac.com, ampak mu nekatere možnosti ali funkcionalnosti spletne strani, ne bodo dostopne.


Katere podatke
www.drstimac.com zbira skozi piškotke?

V namen shranjevanja ter uporabe piškotkov, www.drstimac.com zbira in obdeluje naslednje podatke Uporabnika: podatek o IP-naslovu, podatke o uporabi spletne strani ter podatke o obnašanju ter navadah Uporabnika.


Kje lahko izveste več informacij o piškotkih?

Če imate dodatna vprašanja o piškotkih ali kako piškotke zbira in uporablja spletna stran www.drstimac.com, prosimo, da z nami kontaktirate po elektronski pošti info@drstimac.com.