SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI www.drstimac.com


Pomen izraza

Založnik spletne strani www.drstimac.com je ŠTIMAC CENTAR DENTALNE MEDICINE d.o.o., ki ima svoje središče v Zagrebu, Ozaljska 64, vpisano v sodni register Trgovinskega sodišča v Zagrebu pod matično številko subjekta vpisa (MBS): 1817655, osebna identifikacijska številka (OIB): 70599154541 (v nadaljnjem besedilu: „založnik“).

www.drstimac.com je spletna stran, kjer Založnik ponuja informacije o izdelkih in storitvah, ki so v ponudbi Založnika.

Uporabnik spletne strani www.drstimac.com je pravna ali fizična oseba, ki na različne načine, kako neposredno, tako posredno, uporablja ali je uporabljala, pristopa, ali je pristopala spletni strani www.drstimac.com (v nadaljnjem besedilu: „Uporabnik“).

Spletna stran se nanaša na vse spletne strani in njihove dele, ki so znotraj domene www.drstimac.com


Splošno

Takšni Splošni pogoji uporabe spletne strani www.drstimac.com (v nadaljnjem besedilu: „Splošni pogoji“) predpisujejo pogoje in pravila, ki se nanašajo na uporabo spletne strani www.drstimac.com

Z uporabo spletnih strani uporabniki izrekajo, da se strinjajo s tukaj napisanimi pogoji ter pravili in se strinjajo z uporabo spletne strani www.drstimac.com v sorazmerju s pogoji in pravili.

Pravica uporabe spletnih strani je osebna pravica Uporabnika ter ni možno prenašanje na druge fizične ali pravne osebe.

Uporabnik je osebno odgovoren za zaščito zaupnosti gesla, na mestih, kjer gesla obstajajo.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da včasih pride do tehničnih težav pri delu Interneta in tako lahko pride do prekinitve storitev ali drugačnih dogodkov, ki so izven nadzora Založnika. Založnik ni odgovoren za izgubo podatkov, do izgube podatkov lahko pride med prenosom informacij na Internetu ali kakšen drugi dogodek – do katerega lahko pride čez čas ponujanja storitev od založnika.


Sprememba Splošnih pogojev uporabe

Založnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni, ali odpravi katerikoli segment poslovanja, vključno, brez omejitev, časa dostopnosti, vsebine, tako kot opremo, ki je potrebna za pristop ali uporabo spletnih stran. Založnik lahko preneha pošiljanje informacij ali del informacij, lahko spremeni ali odpravi na katerikoli način prenos podatkov ter lahko spremeni hitrost prenosa podatkov, tako kot njihove drugačne karakteristike.

Založnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila, če je to potrebno, odpravi ali spremeni katerikoli del navedenih Splošnih pogojev uporabe in/ali Izjavo o zaupnosti podatkov. Predmetne spremembe lahko, med drugim, vključujejo vpeljevanje določenih nadomestil ali plačil. Če pride do spremembe Splošnih pogojev ter Uporabnik nadaljuje uporabljati spletne strani www.drstimac.com pomeni, da se strinja s Splošnimi pogoji uporabe v spremenjeni obliki. Vsaka morebitna sprememba ali brisanje Splošnih pogojev uporabe veljavna je do tretjih oseb spet po objavi na spletnih stran www.drstimac.com. Vsaka uporaba predmetnih spletnih stran, razen spoznavanja s spremembami Splošnih pogojev uporabe pomeni, da je Uporabnik sprejel spremembe.

 

Vedenje uporabnika

Obveza in dolžnost je uporabljati spletno stran www.drstimac.com izključno v skladu s predpisi Republike Hrvaške, kot s splošnimi moralni in etični načeli. Uporabniki ne smejo preko te spletne strani razglašati ali prenašati katerekoli materiale, ki ogrožajo ali na katerikoli način krše pravice vseh, katerikoli material, ki je nezakonit, nevaren, material, ki je zamerljiv, material, ki je kleveta, material, ki ogroža zasebnost, vulgarne materiale ali na katerikoli neprimeren način v komunikaciji; material, ki spodbuja dejavnosti proti pravici ali na katerikoli način krši predpise ter kateri izrecno,  brez predhodno napisane odobritve Založnika, vsebuje oglaševanje ali ponudbo katerihkoli storitev in izdelkov.

Katerokoli obnašanje Uporabnika katero, po diskrecijski oceni Založnika omejuje ali onemogoča kateregakoli drugega Uporabnika v uporabi ali v uživanju v spletnih straneh je strogo prepovedano. Uporabnik ne sme uporabljati spletnih strani www.drstimac.com za oglaševanje ali izvajanje katerokoli komercialno, versko, politično ali nekomercialno reklamiranje, vključno s pozivom Uporabnika spletnih strani www.drstimac.com, da postanejo členi druge dosegljive ali nedosegljive storitve, ki predstavlja posredno ali neposredno konkurenco ali potencialno konkurenco Založnika.


Intelektualna lastnina

Vsi materiali, ki se nahajajo na spletnih straneh www.drstimac.com so lastnina Založnika ter so zaščiteni z Zakonom ali se uporabljajo v skladu z odobritvijo lastnika avtorskih pravic ter lastnika pravic na žigih ali oblikovanju ter v skladu s potrebnimi odobritvami. Založnik je tudi lastnik avtorskih pravic na celotni idejni vsebini spletne strani www.drstimac.com, ki je neizogiben za pravilno in nemoteno funkcioniranje projekta.

Prepovedana je kakršnakoli distribucija, kopiranje, prenos, povezovanje, objavljanje ali kakršnakoli sprememba teh spletnih strani – katerihkoli materialov, podatkov, fotografij, besedil, ki so objavljeni na teh spletnih straneh ali katerakoli sprememba delov teh spletnih stran brez napisane odobritve Založnika. Vsako kršenje avtorskih pravic, pravic žiga ali katerekoli druge pravice, lahko privede do neželenih učinkov – zagona več vrst sodnega postopka in lahko pride do kazenskega pregona.

Uporabniku ni dovoljeno spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, kreirati izpeljanke ali na katerikoli način izkoriščati vsebine spletne strani www.drstimac.com v celoti ali delno.

Tudi ni dovoljen prenos, kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, oddajanje ali komercialno izkoriščanje prevzetega materiala.

Uporabnik lahko s spletne strani www.drstimac.com prevzema, izpisuje, shranjuje materiale, ki so zaščiteni z avtorsko pravico, samo za lastno in osebno uporabo.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da na spletnih straneh www.drstimac.com ne bo postavljal, objavljal ali na katerikoli način omogočal dostopnost kateregakoli materiala, ki ima avtorsko pravico, avtorski žig ali katerekoli druge pravice – brez izrecnega soglasja nositelja teh pravic. Uporabnik je odgovoren za možno škodo s kršenjem svoje obveze.

Uporabnik se mora zavedeti ali je material na spletni strani zaščiten z nekakšno pravico in zato Založnik ni dolžan takšne informacije objaviti.

Če bo Uporabnik postavil material katerekoli vsebine na spletno stran www.drstimac.com, Uporabnik zagotavlja, da je nosilec pravice za te materiale dal Založniku pravno veljavnost, brezplačno, neomejeno pravico uporabljanja, reprodukcije, preoblikovanja, prilagajanja, objavljanja, prevajanja in distribucije takšnega materiala. Drugi uporabniki imajo pravico do pristopa, pregledovanja, shranjevanja ali reprodukcije tega materiala samo za lastno in osebno uporabo.


Računalniška oprema

Uporabnik je izključno odgovoren za nabavo in vzdrževanje svoje računalniške opreme – celotno strojno opremo in programsko opremo, ki ima in uporablja, tako kot drugo opremo, ki je potrebna za dostop in uporabo spletne strani www.drstimac.com. Uporabnik samostojno plača vse stroške, povezane z opremo.

Založnik izključuje vsako odgovornost za katerokoli škodo opreme ali stvari Uporabnika, ki mogoče nastane kot posledica uporabe spletnih stran www.drstimac.com


Nadzor

Založnik lahko v vsakem trenutku opravi nadzor vsebine na spletnih straneh www.drstimac.com, posebej interaktivnega dela, cilj je zagotavljanje spoštovanja teh pogojev in spoštovanja pozitivnih ureditev Republike Hrvaške. V skladu z navedenim besedilom Založnik zadržuje pravico odstranjevanja kateregakoli materiala, ki po lastni diskrecijski oceni ni v skladu s tukaj navedenemi pogoji, ter lahko ukine gesla in uporabniške račune.


Zasebnost

Politike in upravljanje v zvezi s podatki ter načinom zbiranja, obdelave ter zaščite zasebnosti ih osebnih podatkov so opisane v Pogojih zasebnosti.


Licenciranje

Z objavo komentarjev, sporočil ali katerihkoli informacij na spletnih straneh www.drstimac.com, se smatra, da Uporabnik Založniku daje pravico do uporabe komentarjev, sporočil in informacij v namen promocije, oglaševanja, raziskave trga ali katerikoli pravno dovoljen namen.  


Zaščita zasebnosti Uporabnika in uporaba piškotkov (cookies)

Piškotek (cookie – v nadaljnjem besedilu: piškotke) predstavlja informacijo, katera se shranjuje na računalnik Uporabnika iz strani spletne strani, katero Uporabnik obiskuje. Piškotki običajno shranjujejo postavke Uporabnika ter postavke za spletno stran – priljubljeni jezik in naslov. Ko Uporabnik zopet obiskuje to spletno stran, spletni brskalnik vzvratno pošilja piškotke, ki pripadajo tej spletni strani. Tako se omogoča spletni strani prikaz informacij, ki so prilagojene potrebam Uporabnika.

Za pravilno delovanje spletne strani www.drstimac.com, nadaljnja napredovanja ter izboljšanje izkušnje Uporabnika med brskanjem, spletna stran www.drstimac.com na računalnik Uporabnika shranjuje majhno količino informacij (piškotki).

Z uporabo spletnih strani www.drstimac.com brez spremembe postavk, s katerimi bi se zavrnila soglasnost za shranjevanje piškotkov na računalnik Uporabnika, se Uporabnik strinja z uporabo in shranjevanjem piškotkov na svoj računalnik. Če se Uporabnik ne strinja s shranjevanjem piškotkov na računalnik, bo shranjevanje piškotkov onemogočeno, Uporabnik bo v nadaljevanju lahko obiskal spletno stran www.drstimac.com, ampak mu posamezni deli spletne strani mu ne bodo na voljo.

Podrobnosti o piškotkih, načinu njihove uporabe, shranjevanja in blokiranja se nahajajo v rubriki Izjava o piškotkih.

 

Odgovori na vprašanja „Vprašaj zdravnika“, „Naroči se“ in „Kontakt“

Odgovori na vprašanja, sklepi, mnenja, drže, pripomba ali katerekoli druge navedbe, ki so del rubrike „Vprašaj zdravnika“, „Naroči se“ in „Kontakt“ predstavljajo samo informativne, orientacijske ter okvirne podatke. Na podatke se ni možno zanesti brez strokovnega pregleda ter natančne analize, katera se lahko izvrši izključno s strani strokovnega osebja Založnika. Odgovori na vprašanja se ne štejejo zavezujoči za Založnika, Uporabnika ter tretjo osebo.

Odgovori na vprašanja so utemeljeni na dejstvih, okoliščinah, predpostavkah ter podatkih in/ali trditvah, ki so navedeni v povpraševanju. Pri povpraševanju se Uporabnik strinja, da je predložil vsa dejstva ter okoliščine, ki so mu znane. Če katerakoli dejstva, okoliščine, predpostavke, podatki ali trditve niso točni, je Uporabnik dolžan poslati napisano obvestilo Založniku, zato ker netočni podatki ali nepopolnost podatkov lahko povzroči spremembo odgovora.

Odgovori na vprašanja so utemeljeni na praksi, strokovnimi dosežki, tehnologiji in/ali izkušnji, ki je dostopna v trenutku odgovaranja na postavljeno vprašanje.

Zato ker se predmetna praksa, strokovni dosegi, tehnologija ali/in izkušnja lahko spremenijo, ni mogoče priskrbeti aktualnih odgovorov skozi prihodnje obdobje. Ni možno zagotavljati aktualnosti danih odgovorov, glede na spremembo prakse, strokovnih dosežkov, tehnologije in/ali brez ponovljenega izrecnega povpraševanja.


Izjava o jamstvu ter omejitev odgovornosti

Uporabnik soglaša, da spletno stran www.drstimac.com uporablja izključno na lastno odgovornost. Založnik, niti kakor tudi katerakoli druga oseba povezana z Založnikom, nikakor ne jamčijo, da uporaba spletne strani www.drstimac.com ne bo prekinjena, ali da ne bo težav v delovanju. Prav tako, založnik ni odgovoren za posledice, ki lahko nastanejo zaradi uporabe spletne strani www.drstimac.com, kakor tudi ne za točnost, zanesljivost ali vsebino katerekoli informacije, storitve ali izdelka, ki so ponujeni skozi predmetne spletne strani.

Ta izjava o odgovornosti se nanaša na vse morebitne škode ali mogoče poškodbe katere so povzročili napaka, brisanje, prekinitev, računalniški virus, okvara, prekinitev komunikacijske linije, tatvina, prekinitev sporazuma, uničenje, nepooblaščen dostop, sprememba ali zlouporaba zapisa, neprimerno vedenje, nemarnost ali katerokoli dejanje. Uporabnik soglaša, da Založnik ni odgovoren za neprimerno ali nezakonito vedenje  drugih Uporabnikov ali tretjih stran ter da je nevarnost morebitnih poškodb izključno na Uporabniku.

Založnik ni v nobenem primeru odgovoren za nobeno poškodbo, ki lahko nastane kot posledica uporabe ali zaradi nemožnosti uporabe spletnih stran www.drstimac.com v celoti ali delno.

Založnik ni odgovoren za vsebino, ki jo Uporabnik, predplačnik ali nepooblaščeni Uporabnik, lahko postavi na spletne strani www.drstimac.com. Vsebina katera ni v skladu s Splošni pogoji – je v vsakem trenutku lahko odstranjena ali spremenjena brez najave ali obrazložitve.


Odškodnina škode

Uporabnik z uporabo spletnih stran www.drstimac.com izrecno potrjuje da ne bo smatral za odgovorne Založnika, njegove podružnice, odgovorne osebe v poslovni družbi, delavce in agente za odškodnino morebitne poškodbe in stroške, vključno s  stroški pravnega zastopanja, kateri lahko nastanejo zaradi uporabe spletnih stran www.drstimac.com od Uporabnika.


Prekinitev poslovnega razmerja

Založnik lahko v vsakem trenutku prekine poslovno razmerje s katerimkoli Uporabnikom ter mu ukine gesla in uporabniške račune. V tem primeru veljajo pogoji, ki se nanašajo na odgovornost ter obveznosti Uporabnika.

Založnik ne jamči za točnost, popolnost ali uporabnost katerekoli vsebine na spletnih straneh www.drstimac.com, ki jo je postavil Uporabnik, tretja oseba ali nepooblaščen uporabnik.

Založnik ni odgovoren za nobeno morebitno izgubo ali škodo, ki sta nastali zato, ker se je Uporabnik oprl na informacije, ki jih je dobil na spletnih straneh www.drstimac.com. Založnik se, izrecno ter v vsakem primeru, oddaljuje od vsebine materialov na spletnih straneh tretjih oseb – na katere se lahko dostopa s spletne strani www.drstimac.com. V primeru, da Uporabnik dostopa do spletnih strani tretjih oseb, on to dela izključno in samo na lastno odgovornost, kar izključuje odgovornost Založnika.


Končni predpisi

V primeru, da je nekateri od predpisov teh Splošnih pogojev uporabe ničvreden, taka ničvrednost ne bo vplivala veljavnost kateregakoli drugega predpisa Splošnih pogojev in bo preostali del teh Splošnih pogojev ostal v veljavi, ničvredni predpis pa se bo zamenjal z veljavnim predpisom, ki najbolj ustreza predpisu, kateri je ničvreden v pomenu in pravnem namenu.

Če Založnik ne uporabi svoje pravice iz teh Splošnih pogojev, se to ne smatra zanikanjem in izgubo teh pravic, kot tudi ne katerihkoli tukaj navedenih pravic.

Štimac centar dentalne medicine spoštuje direktivo, da se oglaševanje ne opravlja do mlajših od 18 let. Ne bodo se zastraševali potencialni Uporabniki ali se prikazali nerealni primeri industrije. Štimac centar dentalne medicine bo oglaševal svoje tržne materiale etično, v skladu z zakonom ter pravili stroke.

Za vse pravne spore, ki lahko nastanejo v povezavi z uporabo spletnih strani www.drstimac.com je zadolženo sodišče v Zagrebu.

Z registracijo/odpiranjem uporabniškega računa na spletni strani www.drstimac.com velja, da je Uporabnik Splošne pogoje v celoti prebral, pravilno tolmačil ter sprejel.