Ušli smo u novo tehnološki uzbudljivo desetljeće koje će prema mnogim stručnjacima prštati od inovacija na svim poljima. Inovacije i noviteti očekuju se i na području dentalne medicine, a ponajviše oralne kirurgije. Koji su trendovi, što nas očekuje ove godine, ali i 2030.? Odgovore smo potražili kod našeg oralnog kirurga dr. Filipa Štimca čija vizija budućnosti uključuje robote, biomaterijale, naprednu 5G mrežu, ali i doktore dentalne medicine koji će i u narednom desetljeću voditi glavnu riječ.

“U zadnjih je deset godina stomatologija, pa tako i oralna kirurgija, jako napredovala u smislu i materijala i tehnika i digitalizacije i softwarea itd. Unutar 2020. godine teško je očekivati da će se dogoditi velike promjene ili neka velika otkrića. Više očekujem neke manje pomake od raznih proizvođača koji će, kao i uvijek, unaprjeđivati svoje proizvode kako bi se dobili što bolji i predvidljiviji rezultati”, ističe naš dr. Filip Štimac te dodaje kako nas u bliskoj budućnosti očekuju velike inovacije u vidu CAD-CAM tehnologije.

ROBOTIZACIJA ORALNE KIRURGIJE I 5G MREŽA

Cijeli svijet pa tako i medicina teži digitalizaciji i to potpunoj, pogotovo u stomatologiji i dentalnoj tehnici. Naš centar već danas nudi najsuvremeniji i najmoderniji način izrade krunica, mostova i ljuskica koristeći CAD-CAM tehnologiju. Ona omogućuje najprecizniju i najdetaljniju izradu zubi, a uz pomoć intraoralnog skenera te softwareovskih rješenja za dizajn zubi, daje najbržu i najkvalitetniju izradu koja je dostupna. No, ovo područje kao i sami kirurški zahvati imaju velikih mogućnosti za daljnji razvoj i napredak.

 

 

“Veliki napredak će donijeti 5G mreža, odnosno mreža velike brzine i to će biti jedna velika revolucija. Roboti će biti produžena ruka kirurgu i to na način da je oralni kirurg na jednom kraju svijeta i obavlja kirurški zahvat na pacijentu koji se nalazi na drugom kraju svijeta. 5G mreža i ta brzina prijenosa podataka omogućiti da se bez ikakvog zastoja, pokret ruke kirurga prenese na robota koji se nalazi na drugom kraju svijeta uz pacijenta”, rekao na je dr. Filip Štimac te napomenuo da tu nije riječ o umjetnoj inteligenciji nego isključivo o kirurgu koji upravlja robotom.

To će omogućiti da je dentalno zdravlje dostupno svima, bez obzira na njihovu lokaciju. No, već i danas vidimo kako high-tech pomaže i olakšava posao stomatolozima, oralnim kirurzima te dentalnim tehničarima.

HOĆE LI ROBOTI ZAMIJENITI ORALNE KIRURGE U DALEKOJ BUDUĆNOSTI?

“Mislim da je prerano govoriti o umjetnoj inteligenciji koja će zamijeniti čovjeka jer su sami kirurški zahvati toliko individualni, toliko zahtjevni, odnosno u svakom trenutku treba donositi nove odluke i mislim da umjetna inteligencija još dugo neće doći na taj nivo da zamijeni čovjeka u ovom području. Međutim, roboti bi mogli olakšati kirurške zahvate u smislu ili pripreme za zahvat ili odrađivanja nekog posla tijekom samog zahvata koji je ipak i dalje pod vodstvom kirurga”, navodi dr. Filip Štimac.

Ono što bi naš stručnjak želio imati u bližoj budućnosti, a već postoji na tržištu i u fazi je razvitka, jest uređaj koji pomoću CT-a za vrijeme operacije točno pokazuje gdje se nalazi instrument kojim on upravlja. Sada se CT, tj. 3D snimka napravi prije samog kirurškog zahvata te se ona detaljno analizira i prema njoj se izrađuje plan terapije i ona se prati tijekom operacije. No, ovim novim uređajem bismo mogli uživo pratiti što se događa u kosti pacijenta.

 

 

“Taj će nam uređaj u istom trenutku kako mi pomičemo instrument na monitoru pokazivati gdje se u lubanji nalazimo s tim instrumentom. Vrlo vjerojatno ćemo se s uređajem opremiti u skorijoj budućnosti što će još dodatno poboljšati preciznost zahvata i samu ugodu za pacijenta, ali i za oralnog kirurga”, dodaje dr. Filip Štimac.

OČEKUJE NAS SVIJETLA HIGH-TECH BUDUĆNOST

Ako uzmemo sve u obzir, budućnost dentalne medicine pa tako i oralne kirurgije bit će potpuno digitalna, ali stomatolozi, oralni kirurzi i dentalni tehničari će i dalje voditi glavnu riječ. Najvažnije da svi oni prate trendove te da znaju što se događa u svijetu kako bi mogli naučiti primjenjivati i nove metode i nove tehnologije. Za sve je to potrebno puno truda i puno vremena, ali stručnjaci u našem centru uvijek teže usavršavanju, usvajanju i prenošenju novih znanja.

“Vidim jednu svijetlu budućnost od koje ćemo svi imati benefita. I mi kirurzi, ali i, ono što je najvažnije, pacijenti. Uz tehnologiju i nove metode, očekujem napretke u materijalima, ponajprije u njihovoj obradi i kvaliteti. Može biti da nas u budućnosti čekaju implantati koji nisu od titana nego od nekakvih bioloških materijala koji će ponuditi apsolutnu bio kompatibilnost, a ne samo tolerantnost”, rekao je dr. Filip Štimac.

O autoru

Filip Štimac

Filip Štimac

dr. med. dent, spec. oralne kirurgije

Filip Štimac dr.med.dent. specijalizirao je oralnu kirurgiju na Stomatološkom fakultetu i time se pridružio uskom krugu specijalista oralnih kirurga Hrvatske. Više godina zaredom uvršten je među najbolje oralne kirurge u Hrvatskoj. Istraživanje i implementacija novih tehnologija u implantologiji njegovo je usmjerenje i velika strast.

Postavite pitanje autoru